Archive

Tag Archives: portretna fotografija

A few days ago I have an opportunity to work with young artist / pianist Jean Paul Gasparian. We have only one hour to make e few portraits. On the start it was very frustrating the time that we have for photo shooting, but on the end I am satisfied. We keep the natural look and make portraits from the lazy afternoon. For this photo shooting, I use nikon D4, Sigma 50mm and 85mm f.14 Art and natural light! Many thank to Brabka Balevic Gasparian and Montenegrin music centre.

This gallery contains 12 photos.

Egzistencija“ je autorski projekat Radmile Vojvodić, rađen po tekstu Edvarda Bonda, u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta i Međunarodnog festivala Kotor art. U predstavi  igraju Momčilo Otašević i Aleksandar Radulović. Tekst je preveo Đorđe Krivokapić, producent predstave je Janko Ljumović, izvršni producent Dejan Đurković, asistenti Mirjana Medojević i Mirko Radonjić. http://www.cnp.me/2013-01-28-premijera-egzistencija.php thanx to ipe

Izložba “Porodični album”

3-10. oktobar , svakog dana  od 10 – 18h

JU Muzeji i galerije grada Podgorice, Kusleova Kuća

Otvaranje izložbe u srijedu 3. Oktobra u 20h. 

 

Autor projekta “Porodični album” je Kiosk – platforma za savremenu umjetnost iz Beograda u saradnji  organizacijom Prostory iz Podgorice i sa 23 romske porodice iz Srbije i iz Crne Gore, koje su svojim učešćem u projektu, fotografijama i pričama obezbijedili materijal koji čini izložbu i publikaciju “Porodični album”.

Porodična fotografija jedan je od najznačajnijih dokumenata koji svjedoči o istoriji većine porodica. Događaji kao svadbe, rođendani, putovanja, polasci u školu, razne proslave, bilježe se kao važni momenti u porodičnoj biografiji i svjedoče o prošlim vremenima i članovima porodice koji tako ostaju zabilježeni u sjećanju budućih generacija.

Projekat «Porodični album» bavi se upravo otkrivanjem tih, po albumima ili kutijama skrivenih,porodičnih istorija naših sugrađana Roma koji žive u Srbiji i Crnoj Gori i tako otvara prostor za dijalog sa često zapostavljenim sagovornicima. Ali, priče koje su inicirane gledanjem porodičnih fotografija nisu samo o romskoj zajednici, već i o ovim prostorima u proteklih nekoliko decenija. Kroz fotografije se otkrivaju i traumatične godine ratova u nekadašnjoj Jugoslaviji, priče o izbjeglištvu, odlascima,razdvajanjima porodica.

Projekat «Porodični album» realizovan je kao participativni umetnički rad gdje naši sagovornici kreiraju reprezentativnu sliku sebe i svojih porodica – od odabira porodičnih fotografija koje će biti prikazane, do toga na koji će način porodica na kraju biti fotografisana. Ovakvom metodom rada pokušali smo da, što je više moguće, izbjegnemo nametanje bilo kakve unaprijed određene slike romske zajednice sa ciljem da porodične priče ispričane od samih članova porodice učinimo dostupnim za širu javnost.

Kako god tumačili i posmatrali materijal prikupljen tokom rada na projektu «Porodični album» on svakako omogućava jedno drugačije gledanje na naše sugrađane romske nacionalnosti o kojima nerijetko znamo premalo, a skloni smo da prelako sudimo samo na osnovu duboko ukorijenjenih predrasuda.

Umjetnici koji su radili istraživanje kao i porodične portrete su Ana Adamović iz Srbije  i Duško Miljanić iz Crne Gore.

Projekat i izložba su realizovani  u saradnji sa organizacijom ProStory iz Podgorice.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa Balkanskim fondom za demokratiju, uz podršku Ambasade Holandije u Beogradu, programa Dekada Roma Fonda za otvoreno društvo i Programa za kulturu i umjetnost iz Budimpešte.

Izložbu je podržala Asocijacija NKSS uz pomoć Fonda za otvoreno društvo Srbija i Švajcarskog programa za kulturu.

%d bloggers like this: