Kruzna tura oko Komova

Kruzna pjesacka tura oko Komova, oko 18km, par laganih uspona. Vrijeme pjesacenja oko 7 sati. Oktobar 2015.

Hiking tour around mountain Komovi, about 18km, time: 7 hours, October 2015.

Staza kreće sa Štavne (1787mnv). u podnožju Vulića katuna prolazi kroz bukovu šumu. Na putu do katuna Varda (1.665mnv) ima dva izvora, relativno ravna staza . Od Katuna Varda prolazi kroz Borovu šumu (Borovi pod ) do katuna Popovića (1.820) đe je i izvor. Od Popovića katuna do počinje uspon do Suvovrha (2.111mnv) prevoj staza ide strogo desno ka prevoju Rogak (2.026mnv) sa lijeve strane su katuni Pričelje, Margarita, Slana i Velika rupa, staza se spušta do izvora Rogamsko vrelo ili (Crni izvori) (1.870mnv) Staza nastavlja dalje prema Ljubanu (1.812mnv) zaravan zvana Bjelega, zatim se spušta do rijeke Ljubašticae (1.569 mnv), nakon toga počinje uspon do izvora Jankove vode i Visoravan Štavna . Dužina staze 18,5 km, vrijeme potrebno za prelazak staze 8h. Razlika nv oko 540mnv. Na čitavoj stazi postoje četiri izvora: dva na putu od Štavne i do Popovića katuna i jedan u Popovića katunu i jedan u Rogam, rogamsko vrelo sledeći na Ljuban. Staza je markirana! https://www.facebook.com/profile.php?id=100009309795467

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: