CKB kampanja feb_2010

nova CKB kampanja. mjesto snimanja podgorica, most milenijum. zadnji komad sunca, dopuna sa zlatnim reflektorom, retush stepenica odradio dalibor sevaljevic. fotografija sa poklonom radjena u studiju, jedno svijetlo sa dopunom ispod poklona. model dalibor sevaljevic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: